Hvordan tjene på aksjehandel

akjser

Du kan tjene penger på handel med aksjer.

Tjen penger på å kjøpe og selge aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures. Les om aksjeroboter, hvordan du kan tjene mye penger på aksjehandel og hvilke hjelpemidler og dataprogrammer du kan bruke for å tjene penger på aksjemarkedet. Verdipapirer kjøpes og selges for å tjene penger, for alle private investorer og tradere handler aksjemarkedet om å tjene penger.

Drømmer du om å tjene penger på finans og leve livet som aksjetrader? Her får du oppskriften på hvordan du kan generere inntekter og få profitt på aksjehandel i aksjemarkedet. Du kan la pengene jobbe for deg mens du nyter livet. Ved å begrense tapene og å maksimere gevinst, kan det å kjøpe og selge aksjer hjelpe deg til å bli rik.

Aksjer, aksjemarkedet og aksjehandel

Et aksjeselskap skaper verdier ved å selge tjenester og/eller varer til markedet. Aksjemarkedets kunder består av tradere og investorer. Dette er alt fra privatpersoner, banker og bedrifter til Staten eller organisasjoner. Traderne selger og kjøper aksjer hyppig, mens investorene har en lengre tidshorisont for aksjepostene. I aksjemarkedet finnes det både tapere og vinnere, ditt mål må være å bli en av vinnerne om du skal tjene penger.

Å vurdere risiko mot potensiell gevinst

En god regel for å vurdere aksjer er å vurdere risiko opp mot potensiell gevinst. Alt du gjør i aksjemarkedet handler nemlig om å vurdere risiko opp mot potensiell gevinst. Du må kalkulere hvor mye du kan tjene, hvor mye du kan tape og vurdere om investeringen er verdt risikoen. En investor eller trader trenger kapital, pengebeholdningen er ditt viktigste redskap når du skal tjene penger i aksjemarkedet. Det er det samme utgangspunktet om du vil tjene penger på valutahandel.

I aksjemarkedet er alle ute etter å tjene mest mulig penger. Fortjenesten din avhenger av størrelsen på investeringen, men dersom du ikke er villig til å investere noen hundre tusen vil normalt ikke inntektene være store nok til å leve av aksjehandel. Det er ikke lett å bli rik på å kjøpe og selge aksjer, men det er mulig. Du kan også shorte en aksje, det betyr at du tjener penger hvis aksjekursen synker.

Aksjetips og aksjeinvesteringer

Det finnes mange gode aksjetips i media og på internett. Her er noen generelle retningslinjer for gode investeringer og grunnregler for smart aksjehandel.

1. Kjøp aksjer i undervurderte selskap

2. Se etter aksjer som faller under realverdien midlertidig

3. Ledere i selskap som har skapt gode økonomiske resultater tidligere

4. Selskaper med lite gjeld, positiv kontantstrøm og gjennomgående god inntjening over tid

5. Andeler i aksjefond som har klart seg gjennom tidligere finanskriser og nedgangstider

6. Selg deg ut i tide

7. Gjør god research og se mulighetene

Stop loss – begrensning av risiko

Det er mange risikofaktorer når man investerer i aksjer, som f.eks. selskapets økonomi, bransjen, nye trender, verdensøkonomien og flere andre forhold. For å begrense risikoen i aksjemarkedet bruker investorer teknikken stop loss. Det betyr at du setter en stopp for hvor mye penger du er villig til å tape (loss) – før du kjøper en aksje. Når du gjør en aksjehandel bestemmer du at om aksjekursen går ned med 15% så selger du aksjeposten med tap, på den måten begrenser du tapet til maksimalt 15%.

Det finnes mange aksjemeglere å velge blant, det er vanligst å bruke nettmeglere som tilbyr aksjehandel. Her er en liste med anbefalte anksjehandlere og aksjemeglere som kan kjøpe og selge aksjer sikkert og raskt på nettet:

Plus500.no* (norsk språk)

eToro (norsk språk)

Cedar Finance

Citrades.com

*Husk at din kapital er i risiko når du investerer. Alle valutameglerene regnes trygge valutasider og alle valutameglerne gir deg mulighet til å åpne en online konto som kan brukes til valutahandel på nett fra Norge. Husk at forex og CFDs er produketer som kan gjøre at du taper hele investeringen. Valutahendel og CFDs passer muligens ikke for deg. Du bør forsikre deg om at du forsår riskikoene med å gjøre handler med meglerne.

Hos de fleste aksjemeglere kan du sette automatisere stop loss, det er veldig praktisk om du ikke stadig overvåker aksjekursen. Husk at det kan være smart å ikke sette for lav stop loss. En måte å begrense risikoen på er options trading og det finnes mange nettresurser som kan gi mer informasjon om handel i options.

Take profit – sikring av gevinst

Det motsatte av stop loss er å sikre gevinst, eller take profit. På samme måte som med stopp loss, kan du gjøre det hvis aksjen stiger med f.eks. 20%. Husk at ikke alle investeringer vil være lønnsomme i det uendelige. Hver gang du gjennomfører en aksjehandel, bør du kalkulere hvor mye aksjen kan stige. Hvis du tror den kommer til å stige med 50%, kan du sikre fortjenesten rundt dette nivået.

Viktige begrep innen aksjehandel

Aksjehandel handler om mye mer enn bare å kjøpe og selge aksjer, man kan også kjøpe rettigheter. Her er de viktigste begrepene:

Obligasjoner – gjeldsbrev med løpende renter. Du som kjøper blir innehaver/lånegiver og utstederen av gjeldsbrevet. Statsobligasjoner regnes som en sikker investering.

Derivater – investeringsredskap i verdipapirmarkedet som beskriver opsjoner, forwards og futures.

Opsjoner – fra det engelske ordet «option», en mulighet. Du kjøper en mulighet til å kjøpe noe til en avtalt pris. En opsjon er en rett, men ikke en plikt til å kjøpe eller selge aksjer eller andre verdipapirer til en pris og tid som man har avtalt på forhånd.

Forwards – avtale om retten til å kjøpe eller selge verdipapir til en bestemt tid i fremtiden. Forwardkontrakter brukes for å kontrollere eller «hedge» risiko i aksjemarkedet.

Futures – kontrakt som er lik forwards men handles på børs. Futures selges og kjøpes på marginer for å redusere risikoen for tap av investeringen.

Aksjerobot – software som automatiserer aksjehandel basert på brukerens kriterier for investering, risiko og fortjeneste.

Slik handler du aksjer i aksjemarkedet

Det er forholdsvis lett å komme i gang med aksjehandel, men det betyr ikke at det er lett å tjene penger i aksjemarkedet. Skal du handle aksjer på Oslo Børs må du først opprette en VPS-konto og deretter finne en megler. Det finnes mange gode nettsider som kan hjelpe deg tjene penger på aksjer, bl.a. er aksjeroboter mye brukt:

Catalyst Stocks

SwingTraderGuide.com

TradeMiner.com

Secret Stock Promoter

Det er veldig mange nordmenn som har aksjehandel som levebrød, og flere har tjent gode penger og blitt rike fordi de har drevet med kjøp og salg av aksjer. De fleste ser likevel på aksjemarkedet som en mulighet til å tjene ekstra penger, men selv hobbyspekulanter kan tjene millioner på aksjehandel over tid.

Les også denne guiden for selvangivelse og skatt på aksjehandel og forexhandel.