Regnskap, moms og skatt

regnskap

Tips om regnskap.

Trenger du informasjon om regnskap, regnskapsf√łrere, revisjon, avgifter og skatt? Les nyttige tips om regnskap, regnskapsf√łrere, revisjon, revisorer, skatt, fradrag, moms og merverdiavgift.

Selvstendig n√¶ringsdrivende skal som hovedregel levere inn minimum tre skjemaer i forbindelse med selvangivelsen og skatteoppgj√łret. Det er n√¶ringsoppgaven, et personinntektsskjema og selvangivelsen for selvstendig n√¶ringsdrivende. I tillegg kommer eventuelle avskrivings- og bilskjema om du har tatt bilen inn i regnskapet til bedriften. Som n√¶ringsdrivende har du plikt til √• levere n√¶ringsoppgave, for de fleste selvstendig n√¶ringsdrivende er det N√¶ringsoppgave 1 (RF-1175).

Du kan imidlertidig levere selvangivelsen uten næringsoppgave om du er deltaker i ansvarlig selskap, har del av inntekt fra felles næringsvirksomhet eller har brutto driftsinntekt som ikke overstiger 50.000,- kr. Eneste unntaket er billedkunstnere som har egen næringsoppgave.

Skjema for beregning av personinntekt (RF-1224) har du plikt til √• levere. Skattemessig beregning av personinntekt tar utgangspunkt i nettoinntekt som vanligvis beregnes av alminnelig inntekt f√łr fradrag for eventuelt tidligere underskudd. Selvangivelsen for selvstendig n√¶ringsdrivende kommer n√• delvis forh√•ndsutfylt og er den tilgjengelig elektronisk hos Altinn. Husk ogs√• evt. avskrivingsskjema (RF-1084) om du har investeringer og bilskjema (RF1125) om du √łnsker fradrag for kostnader i forbindelse med bil/transport.

Alminnelig inntekt

Inntekten din fra virksomheten som selvstendig n√¶ringsdrivende eller enkeltpersonforetak g√•r inn i din personlige alminnelige inntekt sammen med evt. l√łnnsinntekter. Av den alminnelige inntekten betaler du skatt til kommune og fylkeskommune samt fellesskatt til staten.

Den alminnelige inntekten er også grunnlaget for beregning av personinntekten og utgangspunkt for beregning av trygdeavgift og evt. toppskatt. Husk også å få med deg alle fradragene du som selvstendig næringsdrivende har rett til.

F√• fradrag ved l√łnns- og n√¶ringsinntekt

Om du har b√•de l√łnns- og n√¶ringsinntekt kan du f√• mange fradrag. Siden du har l√łnnsinntekt f√•r du minstefradrag, og om du i tillegg har n√¶ringsinntekt kan du trekke ifra utgifter du har i forbindelse med n√¶ringsvirksomheten.

Det er imidlertidig mange kostnader utover varekostnader, avskrivninger, frakt og kontorrekvisita. Du f√•r bl.a. fradrag for hjemmekontor, frivillig pensjonssparing, tilleggsforsikring, faglitteratur, overtidsmat, kontingenter, arbeidst√ły og reklamekostnader.

Tips om moms

Er du som næringsdrivende momspliktig skal du beregne og kreve inn 25% merverdiavgift på varer og tjenester du selger. Dette gjelder både ved salg til næringsdrivende og forbrukere.

Du betaler 25% inng√•ende merverdiavgift p√• kj√łp av avgiftspliktige varer og tjenester. Som momspliktig n√¶ringsdrivende vil regnskapsf√łreren f√łre bel√łpet til fradrag i momsoppgj√łret. Det er en forutsetning at selgeren har beregnet merverdiavgift av varen eller tjenesten p√• fakruraen eller bilaget. Merverdiavgift som ikke kan dokumenteres har du ikke rett til fradrag for.

Skatt på aksjer og valutahandel

Skattesatsen for aksjeutbytte og valutahandel er 28%. Valutagevinster opptjent p√• forexhandel er skattepliktig, jf. skatteloven ¬ß 5-20 (1) bokstav b, jf. ¬ß 5-1 (2). Det gis selvsagt tilsvarende fradrag for tap etter skatteloven ¬ß 6-2 (1). Du m√• oppgi din gevinst eller ditt tap i selvangivelsen, vanligvis legger man ved et vedlegg som forklarer din gevinst eller tap mer detaljert. Er du usikker p√• reglene b√łr du kontakte en regnskapsf√łrer eller Skatteetaten slik at skattereglene f√łlges.

Regnskapsf√łrere og revisorer

De fleste rengskapsf√łrere vil hjelpe deg med den n√łdvendige informasjonen om rutiner omkring bilag, skatt, moms og regler. Finn den rimeligste regnskapsf√łreren p√• Regnskapsf√łrer.org.

Om du √łnsker √• starte et aksjeselskap vil du ogs√• trenge revisjon av regnskapet for √• f√• det godkjent. Sjekk denne nettsiden for √• finne en rimelig revisor.