Regnskap, moms og skatt

regnskap

Tips om regnskap.

Trenger du informasjon om regnskap, regnskapsførere, revisjon, avgifter og skatt? Les nyttige tips om regnskap, regnskapsførere, revisjon, revisorer, skatt, fradrag, moms og merverdiavgift.

Selvstendig næringsdrivende skal som hovedregel levere inn minimum tre skjemaer i forbindelse med selvangivelsen og skatteoppgjøret. Det er næringsoppgaven, et personinntektsskjema og selvangivelsen for selvstendig næringsdrivende. I tillegg kommer eventuelle avskrivings- og bilskjema om du har tatt bilen inn i regnskapet til bedriften. Som næringsdrivende har du plikt til å levere næringsoppgave, for de fleste selvstendig næringsdrivende er det Næringsoppgave 1 (RF-1175).

Du kan imidlertidig levere selvangivelsen uten næringsoppgave om du er deltaker i ansvarlig selskap, har del av inntekt fra felles næringsvirksomhet eller har brutto driftsinntekt som ikke overstiger 50.000,- kr. Eneste unntaket er billedkunstnere som har egen næringsoppgave.

Skjema for beregning av personinntekt (RF-1224) har du plikt til å levere. Skattemessig beregning av personinntekt tar utgangspunkt i nettoinntekt som vanligvis beregnes av alminnelig inntekt før fradrag for eventuelt tidligere underskudd. Selvangivelsen for selvstendig næringsdrivende kommer nå delvis forhåndsutfylt og er den tilgjengelig elektronisk hos Altinn. Husk også evt. avskrivingsskjema (RF-1084) om du har investeringer og bilskjema (RF1125) om du ønsker fradrag for kostnader i forbindelse med bil/transport.

Alminnelig inntekt

Inntekten din fra virksomheten som selvstendig næringsdrivende eller enkeltpersonforetak går inn i din personlige alminnelige inntekt sammen med evt. lønnsinntekter. Av den alminnelige inntekten betaler du skatt til kommune og fylkeskommune samt fellesskatt til staten.

Den alminnelige inntekten er også grunnlaget for beregning av personinntekten og utgangspunkt for beregning av trygdeavgift og evt. toppskatt. Husk også å få med deg alle fradragene du som selvstendig næringsdrivende har rett til.

Få fradrag ved lønns- og næringsinntekt

Om du har både lønns- og næringsinntekt kan du få mange fradrag. Siden du har lønnsinntekt får du minstefradrag, og om du i tillegg har næringsinntekt kan du trekke ifra utgifter du har i forbindelse med næringsvirksomheten.

Det er imidlertidig mange kostnader utover varekostnader, avskrivninger, frakt og kontorrekvisita. Du får bl.a. fradrag for hjemmekontor, frivillig pensjonssparing, tilleggsforsikring, faglitteratur, overtidsmat, kontingenter, arbeidstøy og reklamekostnader.

Tips om moms

Er du som næringsdrivende momspliktig skal du beregne og kreve inn 25% merverdiavgift på varer og tjenester du selger. Dette gjelder både ved salg til næringsdrivende og forbrukere.

Du betaler 25% inngående merverdiavgift på kjøp av avgiftspliktige varer og tjenester. Som momspliktig næringsdrivende vil regnskapsføreren føre beløpet til fradrag i momsoppgjøret. Det er en forutsetning at selgeren har beregnet merverdiavgift av varen eller tjenesten på fakruraen eller bilaget. Merverdiavgift som ikke kan dokumenteres har du ikke rett til fradrag for.

Skatt på aksjer og valutahandel

Skattesatsen for aksjeutbytte og valutahandel er 28%. Valutagevinster opptjent på forexhandel er skattepliktig, jf. skatteloven § 5-20 (1) bokstav b, jf. § 5-1 (2). Det gis selvsagt tilsvarende fradrag for tap etter skatteloven § 6-2 (1). Du må oppgi din gevinst eller ditt tap i selvangivelsen, vanligvis legger man ved et vedlegg som forklarer din gevinst eller tap mer detaljert. Er du usikker på reglene bør du kontakte en regnskapsfører eller Skatteetaten slik at skattereglene følges.

Regnskapsførere og revisorer

De fleste rengskapsførere vil hjelpe deg med den nødvendige informasjonen om rutiner omkring bilag, skatt, moms og regler. Finn den rimeligste regnskapsføreren på Regnskapsfører.org.

Om du ønsker å starte et aksjeselskap vil du også trenge revisjon av regnskapet for å få det godkjent. Sjekk denne nettsiden for å finne en rimelig revisor.