Hvordan etablere aksjeselskap

akjseselskap

Skal du starte et AS?

Ønsker du å etablere et aksjeselskap? Les om AS, NUF og hvordan du etablerer et aksjeselskap her. Når man driver profesjonelt med å tjene penger online kan det være klokt å etablere et eget selskap som en separat økonomisk enhet.

De fleste velger å etablere et aksjeselskap, enten det er et norsk AS eller et utenlandsk NUF når de skal etablere firma.

I praksis vil det si at man etablerer enten aksjeselskap, enkeltpersonsforetak eller et såkalt NUF selskap. Det er både fordeler og ulemper ved alle selskapsformene du bør vurdere nøye før du velger selskapsform.

Når man skal stifte aksjeselskap, må det i henhold til aksjeloven avholdes et stiftelsesmøte og en konstituerende generalforsamling der stifterne av aksjeselskapet møtes. Det skal velges et styre og revisor, og det fastsettes vedtekter for selskapet. Mange prøver innledningsvis å etablere aksjeselskap selv, men får ofte skjemaene sendt i retur av Brønnøysundregistrene p.g.a. feil og mangler.

De store offentlige registrene samarbeider slik at de viktigste firmaopplysningene bare må oppgis én gang. Unntaket er om du enten skal melde fra hvis virksomheten blir mva-pliktig eller skal ansette arbeidstakere. Les mer om merverdiavgift, skatt og selsvangivelse.

Slik etablerer du et aksjeselskap

Stifterne må opprette, datere og underskrive et stiftelsesdokument på aksjeselskapet. Regnskap for aksjeselskapet skal sendes til Brønnøysundregistrene, og det må holdes styremøter og føres protokoller for aksjeselskapets aktivitet. Det må holdes generalforsamling hvert år, i tillegg må det velges styre i et AS. Merk at aksjeselskapets regnskap og styrets årsberetning skal godkjennes.

Etablere AS eller NUF?

De som starter AS, må skyte inn en aksjekapital i aksjeselskapet. Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Eierne i aksjeselskapet (aksjonærene) har kun mulighet til å tape aksjekapitalen (det som er skutt inn i selskapet).

Å etablere et NUF er det mest valgte alternativet til AS da selskapsformen har de samme fordelene som et aksjeselskap, men man slipper kravet om aksjekapital. Ved å etablere et norsk aksjeselskap får du en selskapsform som har begrenset risiko og stabilt skatteregime.

Norges ledende leverandør på selskapsetablering er FirmaHjelp.no.

Regnskap og regnskapsførere

Uansett om du velger enkeltpersonforetak, aksjeselskap eller NUF selskap, vil du trenge en regnskapsfører. For mer informasjon om regnskap, regnskapsbyråer og regnskapsførere bør du sjekke nettsiden Regnskapsfører.org.

Revisjon for aksjeselskap

Det er ikke lenger krav til revisor for aksjeselskap dersom omsetningen er mindre enn 5 mill. kroner per år, dermed er det mulig for mindre AS å velge bort revisjon. Formelt skal det sendes inn korrekte dokumenter til Brønnøysundregistrene for at dette fritaket skal gjelde for ditt AS dersom ditt firma ble etablert før lovendringen som kom 2011/2012.

Om ditt aksjeselskap trenger revisjon, klikk deg inn på denne nettsiden for å finne rimeligste revisor.