Hvordan etablere aksjeselskap

akjseselskap

Skal du starte et AS?

Ønsker du Ä etablere et aksjeselskap? Les om AS, NUF og hvordan du etablerer et aksjeselskap her. NÄr man driver profesjonelt med Ä tjene penger online kan det vÊre klokt Ä etablere et eget selskap som en separat Þkonomisk enhet.

De fleste velger Ä etablere et aksjeselskap, enten det er et norsk AS eller et utenlandsk NUF nÄr de skal etablere firma.

I praksis vil det si at man etablerer enten aksjeselskap, enkeltpersonsforetak eller et sÄkalt NUF selskap. Det er bÄde fordeler og ulemper ved alle selskapsformene du bÞr vurdere nÞye fÞr du velger selskapsform.

NÄr man skal stifte aksjeselskap, mÄ det i henhold til aksjeloven avholdes et stiftelsesmÞte og en konstituerende generalforsamling der stifterne av aksjeselskapet mÞtes. Det skal velges et styre og revisor, og det fastsettes vedtekter for selskapet. Mange prÞver innledningsvis Ä etablere aksjeselskap selv, men fÄr ofte skjemaene sendt i retur av BrÞnnÞysundregistrene p.g.a. feil og mangler.

De store offentlige registrene samarbeider slik at de viktigste firmaopplysningene bare mÄ oppgis én gang. Unntaket er om du enten skal melde fra hvis virksomheten blir mva-pliktig eller skal ansette arbeidstakere. Les mer om merverdiavgift, skatt og selsvangivelse.

Slik etablerer du et aksjeselskap

Stifterne mÄ opprette, datere og underskrive et stiftelsesdokument pÄ aksjeselskapet. Regnskap for aksjeselskapet skal sendes til BrÞnnÞysundregistrene, og det mÄ holdes styremÞter og fÞres protokoller for aksjeselskapets aktivitet. Det mÄ holdes generalforsamling hvert Är, i tillegg mÄ det velges styre i et AS. Merk at aksjeselskapets regnskap og styrets Ärsberetning skal godkjennes.

Etablere AS eller NUF?

De som starter AS, mÄ skyte inn en aksjekapital i aksjeselskapet. Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Eierne i aksjeselskapet (aksjonÊrene) har kun mulighet til Ä tape aksjekapitalen (det som er skutt inn i selskapet).

Å etablere et NUF er det mest valgte alternativet til AS da selskapsformen har de samme fordelene som et aksjeselskap, men man slipper kravet om aksjekapital. Ved Ă„ etablere et norsk aksjeselskap fĂ„r du en selskapsform som har begrenset risiko og stabilt skatteregime.

Norges ledende leverandÞr pÄ selskapsetablering er FirmaHjelp.no.

Regnskap og regnskapsfĂžrere

Uansett om du velger enkeltpersonforetak, aksjeselskap eller NUF selskap, vil du trenge en regnskapsfÞrer. For mer informasjon om regnskap, regnskapsbyrÄer og regnskapsfÞrere bÞr du sjekke nettsiden RegnskapsfÞrer.org.

Revisjon for aksjeselskap

Det er ikke lenger krav til revisor for aksjeselskap dersom omsetningen er mindre enn 5 mill. kroner per Ă„r, dermed er det mulig for mindre AS Ă„ velge bort revisjon. Formelt skal det sendes inn korrekte dokumenter til BrĂžnnĂžysundregistrene for at dette fritaket skal gjelde for ditt AS dersom ditt firma ble etablert fĂžr lovendringen som kom 2011/2012.

Om ditt aksjeselskap trenger revisjon, klikk deg inn pÄ denne nettsiden for Ä finne rimeligste revisor.