Stifte firma og starte et foretak?

etablere firma

Skal du starte bedrift?

Skal du starte et firma? Les om hvordan du stifter et firma og starter foretak. Tips om enkeltmannsforetak, aksjeselskap, NUF og andre selskapsformer, les våre tips online om å starte firma. Rådene forklarer hvordan du bør stifte et firma og etablere ditt selskap med tanke på valg av selskapsform. Tipsene om selskapsform gir deg nyttig informasjon om fordeler og ulemper ved selskapsformene som er tilgjengelige.

Hvilken selskapsform som er den mest hensiktsmessige må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Velger man feil selskapsform, kan det være vanskelig å endre senere. Denne oppskriften på hvordan man stifter et firma vil gjøre det betydelig lettere å velge beste selskapsformen for ditt foretak.

Hvordan finansiere etableringen

Oppstart av egen virksomhet starter ofte med en god ide og et behov i markedet for en tjeneste eller et produkt. Hvis du ikke har oppspart kapital må du skaffe deg annen finansiering andre steder, det vanligste er banklån. Skal du låne penger til å stifte et firma er det viktig å opprette tillit og tro på prosjektet ditt i banken. Det er viktig med gjennomarbeidede planer og oversikt over økonomien. Bankene er primært opptatt av hvor mye tilgjengelig egenkapital du har, og hvilke verdier du kan stille som sikkerhet når du låner.

Som regel kausjonerer etablerer egen bolig, dermed er det vesentlig å tenke gjennom de økonomiske konsekvensene av å starte en bedrift. Budsjettene bør være nøkternt, du kan be banken eller din regnskapsfører hjelpe deg med å lage et tilpasset budsjett. Nav.no kan hjelpe deg med veiledning og økonomisk støtte. I tillegg kan fylkeskontor og kommuner være behjelpelig når du skal starte bedrift. Vanligvis tar man kontakt med Innovasjon Norge. Nettstedene Bedin.no, Etablererabc.no og Etablerer.no gir også nyttige tips og hjelp når du skal stifte et firma og starte en bedrift.

Når dine bedriftsplaner er klare og du har bestemt deg for hvordan foretaket skal være juridisk organisert, må du gjennomføre den formelle registreringen av firmaet.

Slik stifter du et firma

Når du skal starte firma er valget av selskapsform avgjørende for risiko, rettigheter, ansvar og beskatning. Her er selskapsformene du som etablerer kan velge mellom når du skal stifte et foretak kort forklart:

Enkeltmannsforetak

Det er lett å starte firma som et enkeltmannsforetak, Brønnøysundregistrene har et enkelt skjema som man må fylle ut og sende inn. Som selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak har man færre sosiale rettigheter som dagpenger, sykepenger o.s.v. og du har også mer økonomisk risiko.

Ansvarlig selskap (ANS/DA)

Et ansvarlig selskap er en foretaksform der to eller flere eiere (deltakere) samlet eller hver for seg har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld. I et ansvarlig selskap (ANS) har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). I et foretak med delt ansvar (DA) har deltakerne samlet et personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men hver deltaker kan bare belastes opptil sin eierandel.

Aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap er et foretak hvor ingen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapet betraktes som en selvstendig juridisk enhet og gir deg rettigheter som sykepenger, arbeidsledighetstrygd og minstefradrag. Eierne (aksjonærene) i aksjeselskapet kan bare tape aksjekapitalen (minimum 30.000) som er skutt inn i selskapet). Skal aksjeinnskuddene gjøres opp med penger, kan bekreftelsen f.eks. gis av en bank. Les mer om hvordan du etablerer aksjeselskap her.

Utenlandsk aksjeselskap (NUF)

Et alternativ til vanlige aksjeselskap er NUF (norskregistrerte utenlandske foretak. Dette er vanligvis engelske akseselskap som etebaleres ved å stifte og registere et limited firma i England og en norsk avdeling av dette selskapet i Norge. Om alt dette blir for komplisert kan det være smart å bruke et firma for å hjelpe deg: Firmahjelp.no er ledende på bedriftsetableringer og har en egen nettside med tips om å starte firma.

Du kan også lese guiden til finnstillinger.no om hvordan du etablerer et firma.