Renere luft i Nord-Norge etter at det russiske smelteverket Nornickel ble nedlagt

Øst-Finnmark har hatt den laveste luftforurensningen på 50 år. Målingene er tydelige etter at det russiske konsernet Nornickel, la ned smelteverket i Nikel i Russland. Funnene ble offentliggjort i en rapport fra NILU (Norsk institutt for luftforskning), der Miljødirektoratet var oppdragsgiver.

Rapporten er veldig gode nyheter for befolkningen i Sør-Varanger og for naturen i Øst-Finnmark, sa Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Driften av smelteverket til Nornickel i Nikel, ble stoppet for 2 år siden. Etter nedleggelsen, sank nivået av tungmetaller og svoveldioksid drastisk. Den første store reduksjonen ble rapportert i 2021, som var et høyere fall enn forventet. NILU har utført målinger i Øst-Finnmark helt siden 1974. Luften har alltid vært forurenset, på grunn av utslippene fra den russiske smelteverksindustrien. Dette har pågått over mange tiår.

Hambro la til, selv om det er som forventet at luftkvaliteten blir bedre når store utslipp forsvinner, er det gledelig at vi nå kan dokumentere dette.

Det har skjedd flere ganger, at store mengder farlige metaller og svovel har kommet luftbåren over til Norge. Før driften av smelteverket ble nedlagt, overskred luftforurensningen grenseverdiene for uteluftkvalitet flere ganger. Den siste rapporten om en slik hendelse kom fra Karpdalen i Finnmark, i 2016. Det er viktig å merke seg at høye SO2-nivåer (svoveldioksid) kan ha noen negative helseeffekter, spesielt med tanke på de med allergier og astma.

Driften av smelteverket ble lagt ned av Nornickel i slutten av 2020. Dette skyldtes at selskapet flyttet produksjonen til byen Montsjegorsk, som ligger ca. 150 km sør for Murmansk. Dermed har driften fått større avstand fra grensen til Norge. I Nord-Norge kommer miljøpåvirkningen til å bli mye mindre, siden anleggene i Montsjegorsk er nyere. Teknologien er bedre, og avstanden til Norge er selvsagt større.

Nornickel eier også et anlegg i Zapoljarnyj. Deler av driften her vil opprettholdes. Dette anlegget har mye lavere utslipp av metaller og svovel.

De siste årene, merker vi oss at utslippene av svoveldioksid fra russisk smelteverksindustri, før fabrikken i Nikel ble nedlagt, var 5 ganger høyere enn de totale utslippene av svoveldioksid på landsbasis. Luftkvaliteten i Øst-Finnmark ble drastisk påvirket. Under møter mellom russiske og norske myndigheter ble smelteverksdriften ofte diskutert.

Målingene av luftforurensningen i Øst-Finnmark, var spesielt viktige de siste årene, fordi de viste at forurensningsproblemet var enormt. Samtidig bidro målingene til å varsle lokalbefolkningen når luftkvaliteten ble helseskadelig.

Fra 2022 vil målingene av luftkvaliteten trappes ned i Øst-Finnmark. Dette er fordi den største utslippskilden er borte. Miljødirektoratet bekreftet dette. I utgangspunktet, er kontinuerlig overvåking av svoveldioksid i luften i området stanset. Miljødirektoratet og NILU forsetter overvåkningen av tungmetaller og uorganiske forbindelser i luft og nedbør, fra en målestasjon i Svanvik. Målingene skal inngå i den nasjonale overvåkingen av langtransporterte miljøgifter.