Investering: Fordeler med opsjoner

En opsjon er en rett til kjøp eller salg av aksjer eller andre verdier for eksempel i et selskap, og denne retten er det flere fordeler med. Rettighetene som kjøpes gjennom opsjoner kan brukes både for kjøp og salg av verdier, hvor man avtaler hvilken pris disse kan kjøpes eller selges for lenger frem i fremtiden.

Her skal vi se litt på hvilke fordeler som følger med handel av opsjoner, og hvorfor dette er en god form for handel for både bedrifter og privatpersoner.

Rett, men ikke plikt

En av de store fordelene med opsjoner er rett og slett at man kjøper en rettighet til noe, fremfor å faktisk handle. Det er her viktig å skille på at en rettighet ikke er en plikt.

Man har altså kjøpt en rettighet til å handle en form for verdipapirer, varer eller andre ytelser. Det som er verdt å merke seg her at denne retten innebærer at man på forhånd har avtalt pris for disse verdipapirene, og dette kan være en stor fordel for kjøperen dersom man forespeiler at markedet kommer til å endre seg.

Eksempelvis kan man tenke seg at man estimerer at aksjene kommer til å stige i verdi på et senere tidspunkt, men ønsker å avse markedet litt før man gjør selve investeringen. Ved slike tilfeller kan man velge å kjøpe opsjon på disse aksjene, slik at man ikke forplikter seg til å kjøpe dem, men kjøper muligheten til å handle dem for dagens markedsverdi på et senere tidspunkt.

Bonus fra arbeidsgiver

Flere selskaper velger å bruke opsjoner som en ansattfordel i selskapet. De kan velge å gi de ansatte eierskap i bedriften i form av opsjoner som et ekstra insentiv. Dette er et flott virkemiddel for å øke motivasjonen hos de ansatte, og få dem til å yte sitt beste for å øke selskapets verdi. Opsjonene regnes som et tillegg til markedslønnen, og fungerer som en ren bonus på toppen av vanlig lønn og andre ytelser.

Bedriftene kan også utdele opsjoner som et alternativ til å utbetale lønn både helt eller delvis. En av fordelene med opsjoner er at de kan benyttes på denne måten, og det er ikke uvanlig for selskaper i oppstartsfasen å utbetale lønn på denne måten.

Slike bedrifter har gjerne ikke klart å skaffe seg midler ennå til å utbetale full lønn til sine ansatte, og da kan det være svært gunstig med en opsjonsordning i tillegg til skattefordelene man kan benytte seg av.