Gruvegiganten Nornickel prioriterer engasjement for grønn strategi og digitaliseringsdrevne prosjekter

Nornickel, verdens største produsent av høygradig nikkel og palladium, holdt sin kapitalmarkedsdag, og presenterte en oversikt over resultatene i 2021 og oppdatering om selskapets sentrale strategiske mål. Konsernet er Russlands beste metall- og gruveaktør etter omsetning og markedsverdi. Temaer fokuserte på Nornickels innsats og arbeid mot den grønne strategi, reduksjon av svovelutslipp og teknologisk utvikling for å bidra til ytterligere sikkerhet og effektivitet i gruvedriftarbeid.

Konsernet satte for seg et mål om å oppnå sin tidligere forpliktelse til å redusere svoveldioksidfotavtrykket som slippes ut ved malmraffineringsprosessen. Konsernets toppledere sa at svovelprogrammet ved Kola-gruven er fullført, mens byggingen ved Norilsk-divisjonen fortsatt er i aktiv fase.

Hva gjelder karbondioksid har Nornickel allerede en av de laveste utslippstallene i bransjen, og etter fullføring av et proprietært prosjekt i år, fikk selskapet sertifikater for CO2-utslippsreduksjoner sammenlignet med 2019 og 2020, noe som gjorde det mulig for selskapet å allokere besparelser til produksjon av karbonnøytrale nikkel det siste året.

Selskapet rapporterte at de fleste av oppryddingsoperasjonene etter fjorårets dieselutslipp er fullført. «Brennstoffrester ble renset i år og vil fortsette å bli ryddet opp så lenge det er nødvendig», sa Andrej Bougrov, Nornickels Senior Vice President for ESG. «Vi har bestilt ytterligere uavhengige konsekvensanalyser, inkludert andre fase av den store Norilsk-ekspedisjonen, en feltreise av et team av ledende forskere fra den sibirske grenen av det russiske vitenskapsakademiet til Norilsk,» underskrekte Bougrov.

På den operasjonelle siden kunngjorde Nornickel en økning av sin strategiske metallproduksjonsprognose utover 2030 med en årlig nikkelproduksjon forventet på 260 000-280 000 tonn, mot den forrige prognosen på 250 000-270 000 tonn.

Når det gjelder investeringsplaner, er selskapet på vei til å utvide investeringsprogrammet med 5 milliarder dollar, i tillegg til tidligere vurdering. Senior Vice President for strategisk utvikling, Sergej Dubovitsky sa: «(Den) første faktoren for økningen er relatert til vekst i byggekostnadene for prosjekter som er fortsatt under utførelse. Denne faktoren står for 1 milliard dollar økning som vi allerede har kommunisert i august. Ytterligere 5 milliarder dollar er knyttet til utvidelse av omfang og forlengelse av moderniseringsprogrammene for energi- og produksjonsmidler. Så vi forventer at investeringssyklusen vår vil overstige perioden utover 2025».

Selskapets oppdaterte sett med digitaliseringsprosjekter – «Technological Breakthrough 2.0» – forventer å gi over 150 millioner dollar i kjerneinntekt årlig innen 2025. Settet består av en rekke prosjekter som spenner fra AI-drevne løsninger innen styring og metallurgi, og mange ende-til-ende-løsninger, som gruve-til-mølle-optimalisering, digital styring av vedlikehold og reparasjonsprosesser.

Digitaliseringsprosjektene vil også bidra til å styrke selskapets omfattende gjennomgang av industrisikkerhetskrav og standarder i 2022. Selskapet er forpliktet til å redusere antall dødelige hendelser til null innen 2025, påpekte Stepanov, og understreket at det vil være konsernets toppprioritet i kjølvannet av kollapsen av en gammel fabrikkbygning i år, som tok livet av tre ansatte i selskapet.