Dugnads fasilitører i Norge

Dugnaden er verdsatt og har en veldig sterk stilling i norsk kultur. Felleskapet har alltid vært viktig for oss, det å kunne drive en hvilken som helst organisasjon ved hjelp av innsatts fra medlemmer og lokalområdet betyr mye for nasjonal stolthet.

Vi legger mye arbeid ned i det å selge doruller, tennbriketter og kakebokser. Disse aktivitetene er med på å styrke organisasjonene økonomisk, men de fører også til et felleskap som styrker organisasjonen og får medlemmene til å føle et visst eierskap.

Få gode dugnadsprodukter til en billig penge

De aller fleste barn som selger doruller på vegne av egen fotballklubb, tenker sjelden lenge over hvor disse dorullene kommer fra. Det virker som en selvfølge, noe må man tross alt kunne selge for å fortsette med fotballen. Vi skjønner at dugnad lar oss fortsette som klubb, men vi tar produktene vi selger for gitt.

Sannheten er at disse produktene må anskaffes på en eller annen måte, de kommer ikke gratis. Ofte må disse kjøpes av egen kapital, de kan også spleises på, uansett så blir resultatet at noen må punge ut for produktene en organisasjon selger på dugnad.

Dette er kanskje ikke ideelt, men det er ingen vei utenom, doruller vokser ikke på trær. Men når penger først må brukes for å anskaffe et produkt som kan selges, så er det i hvert fall en god ide å sørge for at dette produktet anskaffes så billig som overhodet mulig.

Dette kan løses dersom noen i organisasjonen driver en bedrift, eller kjenner noen som driver en bedrift som selger eller oppbevarer utvalgte varer, men dette er heller sjeldent. Man kan gå rundt til lokale bedrifter å spørre om avslag, men dette er ofte mye ekstra arbeid og tid man kunne brukt til noe annet.

Det aller beste alternativet for å skaffe seg produkter man kan selge på dugnad, er gjennom det som kalles en dugnadsfasilitør. Mange lurer nok gjerne på hva dette ordet betyr, men det er ikke spesielt komplisert. En dugnadsfasilitør er en bedrift som legger til rette for at organisasjoner skal kunne drive med dugnad.

Dette gjøres av bedrifter som oppbevarer produkter som egner seg til dugnad. Ettersom at dugnadskulturen er viktig i det norske samfunnet, så betyr dette at mange bedrifter ønsker å bidra med billige produkter. Din organisasjon kan dra nytte av ett godt avslag på dugnadsprodukter dersom dere kontakter en fasilitør av dugnader i dag.