Tjen penger med algoritmisk trading

trading

Tjen mer penger med algoritmisk handel.

Algoritmisk handel bruker software og nettsider programmert for å plassere smarte kjøp og salg i verdipapirer, valuta og lignende. Du kan gjøre store og små lønnsomme kjøp og salg verden over i løpet av sekunder.

Algoritmisk handel gir mange fordeler. Handler blir utført til best mulig pris, på beste tidspunkt og ekstremt nøyaktig. Transaksjonskostnader og risikoen for manuell feil er redusert. Høyfrekvent handel genererer inntekter ved å plassere et stort antall bestillinger ved svært høye hastigheter på tvers av flere markeder.

Tradingen genererer fortjeneste med en hastighet og frekvens raskere enn det er menneskelig mulig. Det er mange strategier eller metoder man kan velge, de vanligste er trender utover gjennomsnitt, prisnivå bevegelser og andre indikatorer.

Verdens ledende innen algoritmisk handel er IG som har en avansert, men brukervennlig handelsplattform.

Med denne handelsplattformen kan du lett kjøpe og selge aksjer basert på den økonomiske utviklingen i f.eks. Euro-sonen, dette kan være på bakrunn av store eller små endringer i rentenivå, arbeidsledighet eller nyheter om bedrifter og markeder.

Du har en aksje-DMA noe som betyr at du kan trade et komplett spekter av CFD-er uten at en megler er involvert. Du har også tilgang til valutahandel til markedspris, med likviditet fra store leverandører av alle mulige valutatyper.

Som et konkret eksempel på hvordan man kan bruke informasjon for å gjøre lønnsomme aksjehandler, er utviklingen til et av verdens største selskap, Apple. Ulike lands økonomi varierer som følge av konjunkturer, og dette har konsekvenser for store selskap som Apple. Hovedårsaken er at selskapet har betydelige interesser i alle verdensdeler.

Avlinger kan ha innvirkning på råvarepriser, klima kan ha innvirkning på fiske, en ulykke kan ha innvirkning på etterspørsel etter en vare eller tjeneste, terror kan avgjøre etterspørsel etter en type aksjer, nyhetbildet kan ha innvirkning på aksjemarkedet totalt sett og kanskje forholdet mellom aksjer og andre verdipapirer.

Det er i det hele tatt vanskelig å ordientere seg i en kompleks økonomisk situasjon og utfordrende endringer.

Nettopp derfor er algoritmisk handel så smart, du kan sette opp et sett med regler som f.eks. kjøp denne aksjen når den går under en grense, selg når den er over en grense og så videre.

Man kan også sette andre grenser eller budsjett slik at du aldri risikerer for mye og hele tiden har en mest mulig trygg fortjeneste.