Foretrekker markedsføring på e-post

Nordmenn har et nokså tydelig syn på markedsføring og reklame, og mange har også sterke ønsker om hvilken type reklame de ønsker å bli utsatt for.

I følge NorgesCasino har man i en en lang serie med artikler presentert medie-og søkevanene til norske spillere, og der kommer det frem en hel del interessante opplysninger som det er verdt å bite seg merke i. Her kommer det blant annet frem at nordmenn har helt tydelige preferanser når det gjelder innhenting av informasjon på egen hånd, samt hvordan de ønsker å bli kontaktet i form av reklamering.

Undersøkelsen er forøvrig gjennomført av Mantap Global AB.

Bruker Google i stor grad
Når det gjelder å hente inn informasjon på egen hånd viser undersøkelsen at nordmenn i denne kategorien er nokså samstemte. Hele 67,8% av respondentene har svart at de foretrekker Google til dette, mens 22,3% bruker sammenligningssider. Dette er to størrelser som naturlig nok henger sterkt sammen, og da er det liten tvil om hvilken informasjonskanal som er viktigst når de skal hente informasjon av seg selv.

Google er som kjent verdens største søkemotor, og det gjøres 1,2 trillioner søk der i året. For opplysningens skyld kan det være verdt å nevne at 1 trillion er er én million million million…

Markedsføring er viktig
I den omfattende undersøkelsen ble det som nevnt også spurt om medievanene til respondentene, og deriblant hvor viktig god reklame er, samt hvordan de ønsker å motta markedsføring selv.

Mantap spurte blant annet om hvor viktig det var med god markedsføring og da svarte 35,3% at det var sånn passe viktig – altså en verdi midt på treet. 41,5% svarte at det var viktig eller veldig viktig, så da ser man tydelig at god markedsføring er noe som kan ha stor betydning for selskapene – og slik er det naturligvis i alle bransjer.

Et annet interessant spørsmål dreide seg altså om den foretrukne måten å motta informasjon og nyheter på om bransjen, og der var tallene også nokså tydelige. Her svarte 39,9% at de foretrakk e-post, mens 24,8% svarte at hjemmesider på internett var den foretrukne metoden.

Å bygge seg opp e-postlister kan derfor være nyttig innenfor de aller fleste bransjer, ettersom man da som bedrift på en måte ikke påtvinger reklame til kundene, slik som det gjerne kan oppleves via TV, SMS eller telefon.

Et kanskje enda mer interessant aspekt var at bare 10,8% oppga at de ikke ønsket informasjon, og det er faktisk et nokså lavt tall. Dette viser at vi gjerne vil ha informasjon, men at vi vil ha informasjonen på den måten vi selv foretrekker. Det er for eksempel derfor viktig å gi kundene valgmuligheter når det kommer til dette, noe de naturligvis da også har rettigheter til gjennom GDPR-direktivet.