Hvordan har COVID-19 påvirket aksjeprisene?

2020 har mildt sagt vært et svært annerledes år. Koronaviruspandemien har nesten nådd alle land på kloden, og det er ikke bare folkehelse som er det eneste er blitt påvirket. Gjennom endrede forbrukertrender som et resultat av lockdowns, maskebruk og nye måter å måtte leve på har økonomien også fått en påkjenning. Dette har igjen hatt en betydelig innvirkning på aksjemarkedet verden over. 

En rekke ulike selskaper, aksjer og fond hadde store endringer da COVID-19 begynte å spre seg i februar og mars 2020. Blant annet FTSE, Dow Jones Industrial Average og Nikkei så alle store fall da antallet COVID-19 tilfeller økte i de første måneden av krisen. NASDAQ-100 falt med 7.4 % mellom 23 januar og 6 mars, og ytterligere 12.4% de to påløpende ukene. De store asiatiske og amerikanske aksjemarkedene kom seg igjen etter kunngjøringen av den første vaksinen i november, men FTSE er fortsatt i negativt territorium. Sistnevnte gikk ned hele 14.3% i løpet av 2020, noe som er den dårligste ytelsen 2020.

Teknologiske aksjer har skutt i været

Et bemerkelsesverdig unntak fra aksjemarkedets tidlige tilbakegang er teknologisektoren. Folk har blitt fristet til å kjøpe aksjer da bedrifter vedtok det å jobbe hjemmefra og folk har måttet holde seg innendørs. Dette har ført til økning teknologiaksjer og enestestående suksessnivåer. Blant annet Videokonferanse-tjenesten Zoom gikk opp rundt 500 % innen oktober 2020. Amazon har gått opp fra litt over 1700 dollar til å i skrivende stund ligge på 3044.15 dollar. Apple er en annen aksje som har økt kraftig etter COVID-19 utbruddet og har doblet seg fra mars 2020 til mars 2021. Mange av disse teknologiselskapene har også fortsatt en stabil, økende kurs som ikke ser ut til å endre seg med det første.

Volatilitet for andre investeringsinstrumenter

Men ikke alle sektorer har vært like heldige eller konsistent som teknologi. Råvarer har opplevd noe turbulent aksjeutvikling gjennom pandemien. Råvare-ETFer stupte mellom februar og mars, men mange av disse har kommet seg like dramatisk. For eksempel har edle metaller hatt en økning på 22.10% til tross for nylige tap. Andre, som for eksempel jordbruk, har også opplevd en oppgang, men har fortsatt ikke kommet seg helt.  De te

Skriv en analyse i form av en nyhetsartikkel om hvordan aksjemarkedet har blitt påvirket

Fremhev spesifikke tall