Roboter for fremtiden

Den teknologiske fremgangen er raskere enn noen klarer å se for seg, og denne utviklingen kommer på ingen måte til å stoppe eller stagnere de neste årene. Mange føler nå at teknologien og de tingene vi har rundt oss har eksistert veldig lenge, men i realiteten skal vi ikke lenger tilbake enn 2001 før VHS filmer var vanlige. Det er heller ikke mer enn 14 år siden de aller første smarttelefonene begynte å dukke opp. Disse var heller ikke særlig smarte i sammenligning med dagens smarttelefoner. Når man ser på denne eksponentielle utviklingen er det ikke utenkelig at i om 10 – 15 år kommer til å se på en helt annen hverdag enn det vi har i dag.

Kunstig intelligens

Når man snakker om roboter og dagens teknologiske utvikling kan man ikke komme utenom å snakke om kunstig intelligens. Maskinene i seg selv kan gjøre mye arbeid i produksjonsavdelingen, men de kan ikke erstatte mennesker før de også blir smarte. I dag har Industriroboter mye mer intelligens enn de hadde for 10 år siden. Man ser nå at maskinene og robotene som er brukt i produksjon i dag har langt bedre evne til å samarbeide og samhandle med mennesker. Med denne utviklingen vil man også se at det er mindre feilproduksjon og mindre svinn. Disse robotene er nemlig smarte nok til å justere seg selv, og samhandle med sine omgivelser slik at feil kan unngås.

Innovasjon i helsesektor

Et av de store temaene på de fleste møterom når det snakkes om utvikling av teknologien, er helsesektoren. De siste tiårene har det vært en revolusjon i behandlingsformer og mange sykdommer som tidligere ble ansett som uhelbredelige er i dag fullstendig mulige å behandle. Det er allerede mulig å lage nye kroppsdeler slik at man kan bytte ut knær eller hofter når disse blir slitt. Disse delene er derimot fortsatt svært dyre å lage, og kan ha lang ventetid for å få produsert. I fremtiden er det fullt mulig at disse kan printes av en smart printer mens pasienten venter. Det vil også være mulig for roboter å utføre selve operasjonen. Med utviklingen som er i gang er det ikke utenkelig at en kirurg som sitter i Canada kan operere på en pasient som ligger på sykehus i Norge. Teknologien åpner opp for en rekke muligheter, og det blir spennende å se hva fremtiden vil bringe inn roboter og robotteknologi.